089 41 35 59
089 41 35 59

Juridische disclaimer & Privacy Voorwaarden

Juridische disclaimer

Deze website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij, LUMO decor bij Vantilt, Tongersesteenweg 57A , 3730 Hoeselt, aanbieden.

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden als gevolg van de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoe dan ook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak zou van zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Alle intellectuele rechten m.b.t. deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, alsook m.b.t. de informatie, de merken, de logo’s en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Deze website richt zich enkel tot ingezetenen van landen die deel uitmaken van de Europese Unie. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

Privacy Voorwaarden GDPR compliant

Privacy Beleid LUMO Decor bij Vantilt

Version 0.1

Deze pagina werd een laatste keer aangepast op 08/02/2018.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons plaatst. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina, zullen wij u exact laten weten welke gegevens we van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waarom we die gegevens verzamelen, en hoe we die gegevens gebruiken om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Op deze manier begrijpt u exact hoe we tewerk gaan.

Dit privacy beleid geld voor alle diensten van LUMO Decor. U moet zich er bewust van zijn dat LUMO Decor niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en middelen. Door gebruik te maken van deze website accepteert u uitdrukkelijk dit privacy beleid.LUMO Decor respecteert de privacy van iedereen die onze website gebruikt en zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons meedeelt, vertrouwelijk behandeld wordt.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van de diensten op de website zullen wij u vragen om persoonlijke informatie. Deze informatie zal gebruikt worden om de diensten te kunnen leveren. De gegevens zullen opgeslagen worden op de beveiligde servers van LUMO Decor of die van aan ons gelinkt derde die deze diensten aan ons leveren. We zullen geen enkele van deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens die we van u ter beschikking hebben.

Communicatie

Telkens u een e-mail of een andere soort communicatie naar ons verzend, dan bestaat de mogelijkheid dat wij deze communicatie bewaren. Soms zullen we u vragen om persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de respectievelijke situatie. Deze gegevens maken het voor ons mogelijk om uw vragen sneller te verwerken en u op uw vragen adequaat te kunnen antwoorden.

De gegevens zullen opgeslagen worden op de beveiligde servers van LUMO Decor of die van aan ons gelinkt derde die deze diensten aan ons leveren. We zullen geen enkele van deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens die we van u ter beschikking hebben.

Cookies

We verzamelen gegevens voor onderzoeksdoeleinden om onze klanten beter te begrijpen, zodat we onze diensten op maat kunnen aanpassen.

Deze website gebruikt “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden) die helpen ons om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken. De informatie over uw gebruik van de website dat gegenereerd wordt door deze cookies kan via een beveiligde verbinding naar onze beveiligde servers gestuurd worden. We gebruiken deze informatie om rapporten te genereren over website activiteit  en om andere diensten aan te bieden gerelateerd aan het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Doeleinden

We zullen geen gegevens verzamelen anders dan degene beschreven in ons Privacy Beleid tenzij we op voorhand uw toestemming hebben gevraagd voor het verwerken van die gegevens.

Derde partijen

Uw gegevens zullen niet gedeeld worden met derde partijen. In sommige gevallen kunnen de gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren.

Verbeteringen

Deze Privacy Statement is aangepast voor gebruik op deze website en het gebruik van de mogelijkheden van deze website. Enige aanpassingen en/of veranderingen aan deze website kunnen leiden tot het aanpassen van dit Privacy Beleid. Het is daarom aangewezen om dit Privacy Beleid regelmatig na te kijken.

Persoonlijke gegevens keuzes

We bieden al onze bezoekers de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens die ze tot nu toe aan ons doorgestuurd hebben ten allen tijde te bekijken, aan te passen, of te verwijderen.

Aanpassen/uitschrijven van onze nieuwsbrief diensten

Beneden aan iedere nieuwsbrief mailing die u van ons ontvangt zal u de mogelijkheid geboden worden om uw gegevens aan te passen in onze database of uzelf uit te schrijven van het ontvangen van de mails.

Als u uw gegevens wil aanpassen of u zichzelf volledig wil verwijderen uit onze bestanden, contacteer ons dan gerust via de contactgegevens beneden.

Cookies uitschakelen.

De meeste browsers hebben een standaard instelling om cookies te accepteren, maar u kan uw browser instellen om standaar alle cookies te weigeren, of aan te geven wanneer het versturen van een cookie geaccepteerd mag worden. Het is mogelijk dat sommige diensten en mogelijkheden op onze website niet correct meer zullen werken indien cookies uitgeschakeld zijn in uw browser.

Vragen en Antwoorden

We controleren de inhoud van ons Privacy Beleid regelmatig. Indien u vragen heeft over ons Privacy Beleid; contacteer ons dan gerust via onderstaande gegevens:

LUMO Decor bij Vantilt
Tongersesteenweg 57A
3730 Hoeselt

T: +32 (0)89 41 35 59
E: info@lumodecor.be